Sensoplastyka

SENSOPLASTYKA

Sensoplastyka w Pacynka Cafe

Sensoplastyka  to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Celem jest wsparcie rozwoju kompetencji intra oraz interperosnalnych poprzez odpowienie orzygotowanie przestrzeni oraz poparcie procesu twórczego na podejsciu coachingowym. Materiały sensorycznena zajęciach Sensoplastyka(R) opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniiu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplatyka(R)jest odpowednia zarówno dla niemowlątjak i dzieci o wiele starszych.

Senoplastyka wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połącznień nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli,tym sprawnij przebiegają wszelkie procesy analizy i sytnezy w umyśle.

Sensoplastyka wpływa na stymulacje wszystkich zmysłów:

 • węch,
 • wzrok,
 • dotyk,
 • smak,
 • słuch

Założenia zajęć marki Sensoplatyka

Przestrzeń – odpowiednie przygotowane otoczenie do działania. Wolna, dobrze zabezpieczona przestrzeń
Pytania Coachingowe- pytania zamiast poleceń. Odnalezienie źródła potrzeb oraz nowych pomysłó na ich realizację
Działanie- wspieramy m.in. samodzielność, kreatywność i współpracę. Eliminujemy dystraktory t.j. fatruchy, odzież ochronną, stoły, polecenia
Bezpieczeństwo- materiały sensorycze tworzymy tylko i wyłącznie z bezpiecznych artykułów spożywczych

Cele zajęć:

 • Rozwój sensomotoryczny
 • rozwój poznawczy
 • rozwój spóleczno-emocjonalny
 • Sensoplastyka wspiera rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia

Przez kolorową stymulacje wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni
 • dbamy o usprawnienie ruchowe
 • wspieramy rozwój zmysłów
 • wpływamy na rozwój mowy ( ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za motorykę małą)
 • poprzez wspólne działanie pogłebiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi
 • wspieramy rozwój poznawczy

Korzyści dla uczestników zajęć:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej
 • wspieranie samodzielności
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
 • doświadczanie sukcesów w realziacji swoich pomysłów
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń
 • wychodzenie ze schematów
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym sie świecie
 • poznawanie nowych form wyrazu i działan artystycznych
 • współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiagnięcia zamierzonych planów
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnościa w działaniu